Márciusi híreink

Márciusi híreink

Óvodánkban hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy megismerjék a szülőföldünkön élő embereket, a hazai tájat, hagyományokat, szokásokat, nemzeti ünnepeket, megtapasztalva a közösséghez való tartozás élményét. Március 15-ét megelőző időszakot különböző tevékenységekkel tettük örömtelivé. Változatos, gyermek közeli zenei, anyanyelvi-irodalmi, vizuális, mozgásos anyagot válogattunk össze. Életkori sajátosságoknak megfelelően beszélgettünk a hősökről, a jelképekről, történelmi eseményről, barkácsoltunk huszárkalapot, csákót, nemzeti színű motívumokat. A játékidőben megjelent a katona, huszár, vár, bástya, aminek a tetején a magyar zászló lengett.