Bemutatás:

Pilis Városa a nagy forgalmú 4- es számú főút és az M4 autóút mellett, a Budapest – Cegléd – Szolnok vasútvonal mentén, a fővárostól 46 km-re helyezkedik el.

A Pilisi Játékország Óvoda (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) székhelyóvodája 1965-ben épült. A folyamatos fejlesztések során vált óvodánk épülete a mai kor elvárásainak megfelelően korszerűvé. Az intézmények központi vezetése, a titkárság, a gazdasági ügyintézés is itt történik. Mára 175 férőhelyen 7 csoporttal működünk. Csoportszobáink világosak, esztétikusak, jól felszereltek. Tágas tornaszobánk a mozgásfejlesztéseknek és gyermekelőadásoknak is helyet ad. Udvaraink napos és árnyas területei esztétikusak, parkosítottak, lehetőséget adnak az évszakok változásainak megfigyelésére. Udvari játékeszközeink bővítése évről évre folyamatosan történik. A környezeti és tárgyi feltételek biztosítottak a gyermekek megfelelő fejlődéséhez.

A Meserét tagintézményünk (2721 Pilis, Kávai út 19.) 1930-ban épült családi ház. Folyamatos bővítéssel alakult 5 csoportos óvodává. Az intézményben sok hátrányos helyzetű gyermek tölti mindennapjait, a hely adottságaihoz mérten igyekszünk megszínesíteni a gyermekek életét. Az óvodapedagógusok folyamatosan törekszenek az intézmény szebbé tételére, a változatos és tartalmas programok szervezésére.

A Gesztenyéskert tagintézmény (2721 Pilis, Attila u. 8.) 1932-ben épült. Az intézmény 2019 év folyamán teljes felújításon esett át és bővült 3. csoporttal, valamint a mai kornak megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. Az udvar kialakításánál fontos szempont a környezettudatos szemlélet, a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése. Az érzékenyítő útszakaszt és tanösvényt érdekes kőzetek, természetes anyagok teszik változatossá.

Pedagógiai programunk támogatja a gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységekben vegyenek részt.

Az óvodánkban a gyerekek…

 • legyenek boldogok,
 • játszanak szabadon és önfeledten,
 • élvezzék, érezzék a mese varázsát,
 • ízléses, minőségi tárgyi és személyi környezet vegye őket körül,
 • legyenek gondozottak, fejlődjenek higiénés szokásaik,
 • alapvető dolgokban tudják különválasztani a jót és a rosszat,
 • véleményüket, érzelmeiket megfelelő formában tudják kifejezni,
 • ismerjék meg az általunk közvetített erkölcsi normákat, értékeket,
 • képességeikhez mérten fejlődjenek kognitív tulajdonságaik,
 • érdeklődéssel, szeretettel, pozitív kíváncsisággal forduljanak az új, a más felé, s ebben a folyamatban nyilvánuljon meg az együttérzés, a tolerancia, az alkalmazkodás képessége
 • legyenek magabiztosak, szerezzenek sokféle ismeretet saját magukról, megfelelő értékítélettel bírjanak saját külső és belső tulajdonságaikról,
 • viselkedésükben mutatkozzon meg az önfegyelem, az udvariasság, a bátorság, a szeretet, a tolerancia
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek önmagukhoz mérten a legjobban fejlődnek.

Épületeink, játszó kertjeink állaga és felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek sokoldalú fejlesztését, azonban földrajzi fekvésünk lehetőséget ad arra, hogy kihasználjuk tágabb környezetünk adottságait is.